About Agnė

Website:
Agnė has written 318 articles so far, you can find them below.

Šventės Slovėnijoje

Keliauti į svetimas šalis visada smagu, kai jose švenčiama kokia nors proga. Tokiu būdu galima lengviau pažinti vietinių gyventojų tradicijas ir papročius bei įsijausti į šalies dvasią. Šiandien norėtume Jums pristatyti keletą pagrindinių švenčių, kurios yra iškilmingai minimo Slovėnijoje. Continue reading →